Les Tres Creus
150,20 m
La Turona
245,50 m
Les Tres Puntes
226,80 m
La Torrassa
415,40 m
Puig Calbell
320,80 m
Turó Rodó
528,10 m
Turó de Ferles
469,30 m
Sant Roc
598,10 m
La Fita Alta
286,40 m
Els Bessons
593,40 m
Puig de la Cova
671,60 m
Puigcabrer
524,00 m
El Cogul
1.526,00 m
Puig de Gallicant
1.009,60 m
Puig d'en Cama
716,60 m
El Castellot
465,00 m