Puig-alter
522,00 m
El Garrofí
617,20 m
Roca del Joc
1.615,40 m
Puig Falcó
1.096,80 m
Tossa d'Espinau
1.086,60 m
Puig Cubell
1.487,50 m
Tuc de Vacivèr
2.645,00 m
Tuc de Parros
2.731,00 m
Pic del Portarró
2.734,30 m
Alt de Juclar
2.588,00 m
Malh de Bolard
2.753,40 m
Tuc de Ribereta
2.675,70 m
Tuc de Salana
2.485,00 m
Alt del Cubil
2.833,00 m