Puig Castellar, puig de Solanes i puig de les Agulles