Macizo Galaico-Leonés

3 albergues-refugios, 4 cimas
NombreAltitudFoto
 O Pilar
Techo Provincial de A Coruña
Montes del Bocelo
Mellid
Europa
 Refuxio Albite
Serra do Xurés
Muíños
Europa
 Refuxio A Seara
Serra do Courel
Quiroga
Europa
 Refuxio A Ponte
Macizo de Peña Trevinca
A Veiga
Europa
 Monte do Faro
Techo Provincial de Pontevedra
Serra do Faro
Chantada Rodeiro
Europa
 Mustallar
Techo Provincial de Lugo
Serra do Ancares
Cervantes Vega de Espinareda
Europa
 Peña Trevinca
Techo Provincial de Ourense
Serra Segundeira
A Veiga Porto
Europa

Últimas rutas

Pilar
6,54 km
342,38 m