NombreAltitudFoto
 Puig de l'Estela
Sostre Comarcal dels Aspres
Massís del Canigó
Vallmanya Cortsaví La Bastida
Europa
 Santa Anna dels Quatre Termes
Massís del Canigó
Glorianes La Bastida Bula d'Amunt
Europa
 Roc de Mallorca
Els Aspres
Castellnou dels Aspres
Europa