Puigsallança i castell de Finestres des de Santa Pau