Puig de les Morreres i el pedró dels Quatre Batlles